Bättre materialhantering med Mowin

En hantverkare använder mycket material under en vecka. På Mowin tycker vi att administration och rapportering ska vara så smidigt som möjligt. Därför har vi lagt extra mycket tid på materialhanteringen i vårt system. Här finns en kort guide till vad Mowin kan hjälpa dig och ditt företag med.

Artikelregister rakt in i mobilen.

Artikelregister från alla era grossister importeras in i tjänsten, något som vi hjälper er med om ni önskar. I appen går det att söka på material och se produkter på bild. Vi har kunder med över en miljon artiklar importerade. Sökningen går ändå utan fördröjning.

Rabatter som dras direkt.

Handlar ni ofta ifrån större grossister så kan vi koppla ert rabattbrev mot grossisternas prislistor. Skicka rabattfilen till oss så laddar vi in den. Totalpriset för material blir då korrekt direkt.

In- och utpriser

I Mowin finns både in- och utpris i systemet. Du väljer själv om du vill ha ett eget påslag i procent eller jobba med grossisternas GNP-pris som utpris.

Material rakt in i ärendet

Via EDI-koppling (Electronic Data Interchange) förs köp från grossister rakt in i ett pågående ärende via ärendenumret. Om allt material inte går åt går det enkelt att flytta över materialet till annat ärende.

Artikelgrupper

Vissa typer av artiklar används alltid till en viss typ av jobb. Skapa en artikelgrupp för att förenkla materialhanteringen i framtida ärenden. Att skapa grupper görs enkelt genom att koppla artiklar till gruppen.

 

Mer om materialhantering och EDI kan du se i filmen nedan