Kundcase: EM EL jobbar hellre hos kunder än vid datorn

EM EL är en liten elfirma där alla som jobbar i företaget hellre jobbar ute på fältet än ägnar tid åt bokföring och rapportskrivande. Efter ett par år med Mowin som mobilt system för arbetsorder och tidrapportering är ägaren Mikael Eriksson stensäker. – Jag skulle aldrig kunna gå tillbaka till hur det var före vi…