Här inträffar flest vattenskador

Vattenskador i hemmet är en tråkig och inte minst kostsam historia. Vattenskadecentrum arbetar med att undersöka och sprida information kring vattenskador och dess orsaker, och har nu kommit ut med en ny vattenskadeundersökning för 2018.